e- Defter Sorular - 1

  • logogo3
  • logo_start
  • bordro_plus2
  • tiger_3
  • e-devlet_6
  • logo_mutabakat
  • mobil_satis
logogo31 logo_start2 bordro_plus23 tiger_34 e-devlet_65 logo_mutabakat6 mobil_satis7
1 - E-DEFTER NEDİR ? Gelirler İdaresi’nin 24.02.2011 tarihinde yayınladığı, Elektronik Defter Genel Tebliği’nde e-Defter: “Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.” şeklinde tanımlanmıştır. 2 - HANGİ DEFTERLER E-DEFTER OLARAK TUTULABİLİR ? Başlangıç aşamasında GİB tarafından belirlenen ve e-Defter olarak tutulabilecek defterler; Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebirdir. 3 - E-DEFTER UYGULAMASINDAN KİMLER YARARLANABİLİR ? Bilanço esasına göre defter tutan, gerçek ve tüzel kişiler e-Defter uygulamasından yararlanabileceklerdir. 4 - ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN E-DEFTER TUTABİLMESİNİN ŞARTLARI NELERDİR ? e-Fatura Uygulamasından yararlanma iznine sahip, Mali mührünü temin etmiş, e-Defter tutma, kaydetme, onaylama, saklama ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılıma sahip olan Anonim ve Limited Şirketler, yapacakları başvurunun kabul edilmesi halinde e-Defter tutma hakkına sahip olacaklardır. 5 - GERÇEK KİŞİLERİN E-DEFTER TUTABİLMESİNİN ŞARTLARI NELERDİR ? 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imza temin etmiş, e-Defter tutma, kaydetme, onaylama, saklama ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılıma sahip olan gerçek kişiler, yapacakları başvurunun kabul edilmesi halinde e-defter tutma hakkına sahip olacaklardır. 6 - MALİ MÜHÜR NEDİR ? Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi ve diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturulan mali mühür, Başkanlık adına TÜBİTAK-UEKAE tarafından kurulan elektronik sertifika alt yapısını ifade etmektedir. 7 - E-İMZA VE MALİ MÜHÜR ARASINDAKİ FARK NEDİR ? e-İmza kişiye verilir, kişinin ıslak imzasına karşılık gelmektedir. Mali mühür ise firmaya verilir, firma yetkilisi taahhüdü ile firma için oluşturulmuştur. 8 - ZORUNLULUK KAPSAMINDAKİ FİRMALARIN E-DEFTER UYGULAMASINA SON BAŞVURU TARİHİ NEDİR ? •Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların 1/1/2015 tarihinden itibaren, •Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayından önce başvuranların en geç 2014 Aralık ayından başlamak üzere, •Özel hesap dönemine tabi olanların 1/12/2014 tarihinden önce elektronik defter uygulamasına başvuru yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde, elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir. 9 - E-DEFTER BERATI NEDİR ? Tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, GİB tarafından belirlenen standartlara uygun elektronik defterlere ilişkin bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mühürü ile onaylanmış elektronik dosyadır. Berat dosyasında, hazırlanan e-Defter dosyasının belli bilgileri ve referans olarak imza/mühür kısmı yer almaktadır. 10 - E-DEFTER BERATI OLUŞTURULURKEN MUHASEBE KATIYLARI GİB’E AKTARILACAK MI ? e-Defter muhasebe kayıtları Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılmayacaktır. Tebliğ kapsamında elektronik imzalı veya mali mühürlü olarak e-Defter Beratı ile birlikte mükellef nezdinde saklanacaktır. 11 - HEM KAĞIT ORTAMINDA HEM DE ELEKTRONİK OLARAK E-DEFTER DÜZENLEMEK MÜMKÜN MÜ ? Hem kağıt ortamında hem de elektronik olarak Defter üretmek ve bunların bir arada tutulması mümkün değildir. 12 - E-DEFTERİN VE E-DEFTER BERATININ SAKLANMASI VE İBRAZI NE ŞEKİLDE OLMALIDIR ? e-Defter ve e-Defter beratının elektronik, manyetik, optik araçlarla saklanması ve ibraz edilmesi gerekmektedir. Defter ve beratının kağıda bastırılarak saklanması söz konusu değildir. Mali Mühür ile mühürlenmiş e-Defter dosyası mutlaka beratı ile birlikte muhafaza edilmeli, ibraz edilirken de elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla eksiksiz ve okunabilir biçimde ibraz edilmelidir. 13 - E-DEFTER KAPANIŞ ONAYLARI NE ZAMAN YAPILIR ? Hesap döneminin ilk ayına ilişkin olarak alınan elektronik defter beratı açılış, hesap döneminin son ayına ilişkin olarak alınan elektronik defter beratı da kapanış onayını ifade eder. 14 - LOGO E-DEFTER ÜRÜNÜNÜN SAHİP OLMA BEDELİ NASIL HESAPLANIR ? Logo e-Defter baz fiyatı olarak belirlenen ücret; ‘‘e-Defter Modülünü’’ ve ‘‘1 Firma’’yı içermektedir. Bunun haricinde, kullanıcılar sahip oldukları her firma için ‘‘ logo e-Defter Firma Artırımı’’ satın almak durumundadır. Firma sayısı; kullanıcının Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) nezdinde açtırdığı her bir firmayı temsil etmektedir. e-Defter Uygulaması için firma sayısı artırımı; kullanıcının GİB'e beyanda bulunduğu ve farklı vergi numaralarına sahip firmaları bazında değerlendirilmektedir. ‘‘e-Defter Firma Artırımı’’ almak isteyen bir e-Defter kullanıcısı satın alımlarını dönem içerisinde dilediği zaman gerçekleştirebilmektedir, yenileme döneminin beklenmesine gerek yoktur. 15 - LOGO E-DEFTER ÜRÜNÜNÜN SATIN ALINABİLMESİ İÇİN GÜNCEL LEM PAKETİNİN OLMASI GEREKİR Mİ ? Logo e-Defter ürününün satın alınabilmesi için kullanıcının mutlaka Ana Paket LEM’ine sahip olması gerekmektedir. 16 - LOGO E-DEFTER ÜRÜNÜNÜN YILLIK YENİLEMESİ VAR MIDIR ? Logo e-Defter ürünü yıllık yenilemeli bir üründür. Satın alımlarını takip eden 1 yılın sonunda yenileme bedelinin ödenmesi gerekmektedir. Yenileme oranı kullanıcının LEM sahibi olup olmamasına göre değişiklik göstermektedir. Bu oran hesaplanırken kullanıcının Logo e-Defter ürünündeki en güncel konfigürasyonlarına bakılmakta; yani sahip olduğu e-Defter modülü ile firma artırımları baz alınmaktadır. e-Defter ürününün kullanımına devam edilebilmesi için bu yenilemenin mutlaka yapılması gerekmektedir. 17 - LOGO E-DEFTER ÜRÜNÜNÜN YENİLEMESİ YAPILINCA LEM SATIN ALMAYA GEREK OLUR MU ? e-Defter yenilenmesi, ürünün kullanılmasına devam edebilmek için zorunludur. e-Defter yenilemesi yapan kullanıcı, sadece bir yıl daha kullanım hakkını satın alır. Ürünün güncel versiyonda kulanılabilmesi, ilgili yenileme ve düzeltmelerden yararlanabilmesi için mutlaka Ana Paket LEM anlaşmasına sahip olunması gerekmektedir. 18 - LOGO, E-DEFTER UYGULAMASINDA LOGO KULLANMAYANLAR İÇİN DE BİR ÇÖZÜM SUNUYOR MU ? Logo; elektronik defter tutulması, onaylanması ve saklanmasında kullanılabilecek ilk onaylı yazılımlardandır ve Logo e-Defter Çözümü ile, hem mevcut Logo kullanıcılarının hem de Logo Kullanıcısı olmayan tüm firmaların ihtiyaçlarına çözüm sunmaktadır.
Logo Satış ve Servis Hizmetleri  |  0 216 488 88 88
GÜMRAH Bilgisayar San. Tic. Ltd. Sti - 1999 - 2016
Adres : Üsküdar Cd. Tuna Ap. No: 127/1 Atalar / Kartal / İSTANBUL    |   Telefon : 0 (216) 488 88 88 pbx    |    Faks : 0 (216) 473 20 58    |    E-Posta : logo@gumrah.com.tr
Teklif Al Fiyat Listesi Sürümler Demo Talep Et