e- Fatura Sorular - 1

  • logogo3
  • logo_start
  • bordro_plus2
  • tiger_3
  • e-devlet_6
  • logo_mutabakat
  • mobil_satis
logogo31 logo_start2 bordro_plus23 tiger_34 e-devlet_65 logo_mutabakat6 mobil_satis7
1 - e-Fatura nedir ? Önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısıdır. 2 - e-Fatura Portalı Nedir ? Uygulamasını kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen ve e-Fatura Uygulamasına ait temel fonksiyonları bünyesinde barındıran bir web uygulamasıdır. 3 - e-Fatura Uygulamasından kimler yararlanabilir ? 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232nci maddesi uyarınca fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflerin e-Fatura Uygulamasından yararlanma imkanı bulunmaktadır. 4 - Kimler e-Fatura Uygulamasını kullanmak zorundadır ? Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından zorunluluk kapsamına dahil edilen firmalar: Madeni yağ lisansı sahipleri: 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip mükellefler · Tütün ve tütün ürünleri ile kolalı gazoz ve alkollü içecek ürünlerini üreten ve ithal edenler: 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükellefler · Söz konusu listelerde yer alan mükelleflerden 2011 yılında mal alan ve Tebliğde belirtilen brüt satış hasılatına sahip olan mükellefler 5 - e-Fatura Uygulamasından nasıl yararlanılabilir? e-Fatura Uygulamasından nasıl yararlanılabilir? e-Fatura Uygulamasından yararlanmak isteyenlerin Gelir İdaresi Başkanlığı'na yazılı olarak başvurması gerekmektedir. Başvurunun uygun bulunduğu bilgisi kişiye ulaştıktan sonra, bedelini TÜBİTAK/UEKAE’ye ödeyerek mali mühür sertifikasının temin edilmesi gerekmektedir. (Başvuru Süreci ile ilgili olarak tıklayın) Sertifika kişinin eline ulaştıktan sonra e-Fatura Uygulaması, e-Fatura Portalı aracılığıyla veya kişinin kendi bilgi işlem sistemi entegre edilerek kullanmaya başlanabilir. Kişinin kendi bilgi işlem sistemi entegre edilerek kullanılmak tercih ediliyorsa Gelir İdaresi Başkanlığı’na e-Fatura Entegrasyon Başvurusu da yapılmalıdır. 6 - Mali Mühür Nedir ? Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi ve diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturulan Mali Mühür, Başkanlık adına TÜBİTAK-UEKAE tarafından kurulan elektronik sertifika alt yapısını ifade etmektedir. 7 - e-Fatura Düzenleme ve Gönderme İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilmektedir ? Mali mühür sertifikası edinildikten sonra e-Fatura gönderme ve alma işlemleri e-Fatura Portalı aracılığıyla veya entegre edilen bilgi işlem sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Mali Mühür sertifikası aktive edildikten sonra ayrıca herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmaksızın e-Fatura Portalını kullanmak mümkündür. Portalın sunduğu sınırlı imkanlardan daha ileri bir faturalaşma ihtiyacı var ise, bilgi işlem sistemini e-Fatura Uygulamasına entegre ederek e-Fatura gönderilebilir. Entegrasyon için GİB'e ayrıca başvuruda bulunulması gerekmektedir. 8 - Faturalar e-Fatura Portalı üzerinden düzenlenirken entegrasyon yoluyla da e-Fatura düzenlenebilir mi ? e-Fatura Portalı üzerinden uygulamayı kullanmaya başlamak sonradan entegrasyon yapılmasına engel teşkil etmez. Uygulamaya ilk başvuruda entegrasyon talebinde bulunulabileceği gibi daha sonradan da entegrasyon başvurusu yapılabilmektedir. Ancak, e-Fatura Uygulamasının hem entegrasyon hem de portal yolu ile kullanımı mümkün değildir. 9 - e-Faturanın saklanması ve ibrazı ne şekilde olmalıdır ? e-Faturanın bütünlüğü ve kaynağının doğruluğu mali mühür ile sağlandığından, elektronik belge biçimini muhafaza etmesi gerekmektedir. Bu nedenle mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-Faturaları, üzerindeki Mali Mührü de içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde, kendi bünyelerinde muhafaza edecekler ve istendiğinde ibraz edeceklerdir. 10 - e-Fatura sisteminde kayıtlı firmalar ile yapılan işlemlerin az olduğu durumlarda, e-Fatura uygulaması portal üzerinden kullanılabilir mi ? Elektronik faturalaşma yoğunluğu az olacak firmalar uygulamayı portal üzerinden kullanabilmektedirler. Entegrasyon zorunluluğu bulunmamaktadır. LOGO'nun Dosya Transfer Çözümü (Portal Çözümü) bu ihtiyaç düşünülerek geliştirilmiştir ve faturalaşma yoğunluğu ayda 5000'den az firmalara yöneliktir. Bu çözüm ile GİB'in belirlediği formata uygun olarak hazırlanan e-Fatura'lar bir klasörde toplanır. Sonrasında GİB'in portaline kullanıcı tarafından manuel olarak yüklenir. Logo e Fatura Sıkça Sorulan Sorular yararlı oldu ise lütfen twitter ve facebook sayfamızı ziyaret edin. 11 - e-Fatura kesmek zorunda olunan bir mükellefe bazı faturalar kağıt ortamında da düzenlenebilir mi ? e-Fatura kesmek zorunda olunan mükelleflere kağıt fatura düzenlenememektedir. Zorunluluk kapsamında olan ve e-Fatura uygulamasına geçmiş mükelleflere kağıt ortamında düzenlenmiş faturalar hiç düzenlenmemiş hükmündedir. e-Fatura uygulamasından yararlanan mükellefler arasında faturalaşma işlemleri için elektronik fatura düzenlemeleri zorunludur. Bu kapsamda, uygulamadan yararlanan mükellefler fatura düzenlemeden önce muhattabın http://www.efatura.gov.tr‘/ 'deki kayıtlı kullanıcı listesine kayıtlı olup olmadıgını kontrol edecekler; kayıtlı kullanıcı ise zorunlu olarak elektronik fatura, kayıtlı kullanıcı değilse kâğıt fatura düzenleyeceklerdir. Logo e Fatura Sıkça Sorulan Sorular e fatura konusunda incelenmesi gereken veriler arasındadır Ayrıca aynı mal veya hizmet satışı işleminde hem kağıt faturanın, hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi de mümkün değildir. 12 - e-Fatura ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Hususlar Nelerdir ? e-Faturanın düzenlenmesinde, gönderilmesinde ve alınmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir: e-Fatura Başkanlık tarafından duyurulan format ve standartlara uygun biçimde oluşturulmalıdır. e-Fatura, sadece e-Fatura bünyesinde tanımlı olan kullanıcılar adına düzenlenmelidir. Bu nedenle e-Fatura alma yetkisi bulunmayanlar adına e-Fatura düzenlenmesi mümkün değildir. e-Faturalar, e-Fatura Uygulaması aracılığı ile müşterilere gönderilmelidir. Bu bakımdan uygulama harici yollarla gönderilen herhangi bir elektronik belge Vergi Usul Kanunu kapsamında e-Fatura olarak kabul edilmez. Müşterinin uygulama üzerinde tanımlı olması, faturanın format ve standartlara uyması ve elektronik belgenin mali mühür ile mühürlenmiş olması bu sonucu değiştirmez. e-Fatura mali mühür ile mühürlenmelidir. Üzerinde mali mühür bulunmayan herhangi bir belge Vergi Usul Kanunu kapsamında e-Fatura olarak kabul edilmez. 13 - LOGO'da e-Fatura Çözümleri kaç şekilde sunulmaktadır ? LOGO'da e-Fatura Çözümleri; LOGO e-Fatura Modülü (Dosya Transfer Çözümü) ve LOGO e-Fatura Modülü + Sunucu Yazılımı (GİB Entegrasyon Çözümü) olmak üzere 2 şekilde sunulmaktadir. Özel Entegretörlük ve Saklama Hizmet Sağlayıcılığı için de GİB ile görüşmeler ve başvuru süreci devam etmektedir. 14 - LOGO e-Fatura ürününün çalışması için hangi ürünlere ihtiyaç duyulmaktadır ? LOGO e-Fatura uygulamasının kullanılabilmesi için halihazırda LOGO ticari paket ürünlerinden bir tanesine (Tiger Enterprise, Tiger Plus, GO Plus) sahip olunması gerekmektedir. Ayrıca 2.18.00.00 versiyonu ve sonrası LogoConnect ürünü de yine e-Fatura modülünü kullanabilmek için önkoşuldur. Logo e Fatura Sıkça Sorulan Sorular yararlı oldu ise lütfen twitter ve facebook sayfamızı ziyaret edin. 15 - LOGO e-Fatura Modülü (Dosya Transfer Çözümü) nedir ? LOGO'nun Fatura işlem sayısı az (ayda 5000 faturadan az) olan işletmeler için geliştirdiği çözümdür. Bu uygulama ile işletmeler e-Fatura alma ve gönderme işlemlerini özel bir sunucu yazılımına ve donanımına gereksinim duymadan yapabilirler. Böylelikle e-Fatura yatırım maliyetlerini minimum seviyede tutarlar. 16 - LOGO e-Fatura Modülü (Dosya Transfer Çözümü)'nde e-Fatura gönderim süreci nasıl işlemektedir ? LOGO e-Fatura uygulaması ile GİB'in belirlediği formatta hazırlanan e-Faturalar belirlenen bir klasörde toplanır. Daha sonra hazırlanan bu e-Fatura dosyaları, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Fatura Portalı’na kullanıcı tarafından manuel olarak yüklenir ve buradan alıcısına gönderilir. Ters akışta da, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan e-Fatura Portalı’na gelen e-Faturalar da yine kullanıcı tarafından manuel olarak klasöre alınır; sonrasında LogoConnect aracılığıyla ERP sistemine aktarımı gerçekleştirilir. Özetle kullanıcı, e-Fatura sistemi üzerinden, faturalarını kendi belirlediği klasörde otomatik olarak kaydeder. Ancak bu klasörün, GİB’in e-fatura portaline aktarımını portale girerek manuel olarak yapar. 17 - LOGO e-Fatura Modülü + Sunucu Yazılımı (GİB Entegrasyon Çözümü) nedir ? LOGO'nun Tedarikçi/müşteri sayısı ve buna bağlı olarak gelen ve giden fatura sayısı çok (ayda 5000 faturadan fazla) olan işletmeler için geliştirdiği çözümdür. LOGO e-Fatura modülüyle birlikte alınacak e-Fatura Sunucusu üzerinden e-Fatura uygulaması kullanılabilmektedir. GİB ile kurulan entegrasyon ile e-Faturaların otomatik olarak iletimi gerçekleştirilmektedir. 18 - LOGO e-Fatura Modülü + Sunucu Yazılımı (GİB Entegrasyon Çözümü)'nde e-Fatura gönderim süreci nasıl işlemektedir ? Tüm faturalar LogoConnect ile paketlenmekte ve bir web servisi aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilmektedir. Kullanıcının LOGO ERP ürünlerinde kesilmiş faturaları GİB Merkez Sunucusu üzerinden ilgili alıcıya iletilir. Aynı şekilde GİB Merkez Sunucusu aracılığıyla gönderilen UBL formatındaki faturalar da Kullanıcının ERP sistemine alınır. Bu işlemler için kullanıcının ayrıca portale girmesine gerek yoktur. LOGO e-Fatura çözümü üzerinden e-Faturalar mühürlenir, zarflanır ve portale otomatik aktarılır. 19 - Şayet firmanın server’ı başka bir alandaysa veya dataları bir hosting şirketinde tutuluyorsa, e-Fatura modülü kullanmak sorun olur mu ? Sunucunun herhangi bir datacenter'da tutulması sorun teşkil etmez. Ancak entegrasyon yöntemi ile kendi sunucuları üzerinden sisteme bağlanacak firmaların, sunucularını datacenter'da tutmaları halinde, bu sunucunun yönetimi işlemlerini üstlenmiş olmaları gerekmektedir. Yani, datacenter'dan sadece alan temini yapılmış olup üzerinde çalışacak yazılımın kullanıcı tarafından yönetiliyor olması gerekmektedir. Sunucunun lokasyonu ile ilgili tek kısıtlama "yurtiçi" nde bulundurulması koşuludur. 20 - Hazırlanan ve/veya sisteme düşen faturaların müşteriye e-mail ve/veya sms bildirimi otomatik olarak yapılıyor mu ? LOGO GİB Entegrasyon Çözümü'nde (e-Fatura Modülü + Sunucu Yazılımı), e-Fatura alıcısı için bildirim yapılması sağlanmaktadır. Böylelikle; sunucuya gelen e-Faturalar, uygulama ve sistem yanıtları için e-posta ile önceden belirlenmiş kullanıcılara bildirim yapmaktadır. 21 - Faturaların saklanması ve arşivleme ne şekilde yapılmaktadır ? Mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-Faturaları, üzerindeki mali mühürü de içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde muhafaza etmek ve gerektiğinde ibraz etmek zorundadırlar. Entegrasyon için arşivleme zorunludur ve sunucu çözümünde otomatik arşivleme yapılması ve yedekleme için prosedürlerin belirlenmesi sunucu tarafında sağlanmaktadır. Aynı zamanda LogoConnect' te posta kutusu arşiv yapısı bulunmaktadır. Yani, esas olan ve birincil arşiv yapısı sunucu, ekstra arşiv yapısı ise LogoConnect tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca GİB'in yayınladığı tebliğe göre ''Mükelleflere ait elektronik faturaların yine mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde saklanması esas olup, üçüncü kişiler nezdinde de elektronik saklama yapılabilecektir. Başka mükelleflerden elektronik saklama hizmetinin alınması, mükelleflerin elektronik faturalarının muhafaza ve ibraz sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.'' 22 - Saklama Hizmeti için LOGO yeterliliklere sahip mi ? Özel Entegratörlük ile birlikte bu hizmet de verilecektir. 23 - Yanlış kesilen faturalar için iptal ve iade işlemleri nasıl yapılacak ? Alıcı tarafından red yanıtı ya da kabul edildiyse iade faturası hazırlanacak ve iletilecek. 24 - Zamanlanmış görevler gibi otomatik mail gönderilmesi ve alınması nasıl olacak ? Bu yapı sunucuda sağlanmaktadır. 25 - Lokal arşivleme yapılabilecek mi? Yapılabilecekse internet üzerinden erişim nasıl sağlanacak ? Lokal arşivleme yapılabilecektir. Lokal arşivlemede veriler, sunucu çözümü ile firmanın GİB ile haberleşmede sağladığı sunucusunda bulundurulacaktır. 26 - Lokal arşivlemede arşivleme hangi formatlarda ve hangi sıkıştırma oranları ile yapılacak ? Zip formatında, UBL dokümanlarının sıkıştırılmış halleri saklanmaktadır. 27 - Bir müşterinin/tedarikçinin e-Fatura kullanıcısı olup olmadığını, sistem vergi numaralarından kontrol edebilir mi ? LOGO olarak bu ihtiyaç için LOGO ürünlerinde çalışacak bir uygulama sağlanmakta ve bu uygulamanın belirli periyotlarda çalışarak GİB'in listelerini kontrol etmesi sağlanarak Cari Hesapların e-Fatura kullanıcısı olup olmadıkları bilgileri güncel tutulabilmektedir. 28 - Gönderilecek fatura datalarına/formuna müdahale edebilecek miyiz ? (Örneğin, faturayı varyantlı olarak LOGO'da kesip, karşı tarafa varyantsız toplam bazlı göndermek gibi...) Büyük oranda müdahale edilemeyecektir. e-Fatura standart bir format olup ek alanların eklenmesi mümkün değildir. Kısıtlı alan kullanımı vardır. Ancak LOGO olarak, bu gibi ekstra bilgilerin aktarımı için e-Fatura'nın B2B fatura gönderimi ile desteklenmesini sağlamayı hedeflemekteyiz. 29 - e-İmza ve Mali Mühür arasındaki fark nedir ? e-İmza kişiye verilir, kişinin ıslak imzasına karşılık gelmektedir. Mali mühür ise firmaya verilir, firma yetkilisi taahhüdü ile firma için oluşturulmuştur. 30 - e-Fatura kullanacak LOGO kullanıcılarının ayrıca elektronik imza kullanması zorunlu mudur? Gelirler İdaresine gönderilecek kayıtlar için GİB’den alınacak olan araçlar yeterli midir ? (Kamu Sertifikasyon Merkezi) KamuSM'den alınacak olan "Mali Mühür Sertifikası" zorunludur. e-İmza gibi ek ürünler, ek güvenlik sağlamak amacıyla kullanılabilir. 31 - Fiyat listelerindeki LOGO e-Fatura Modülü + Sunucu Yazılımı (GİB Entegrasyon Çözümü) için belirlenen fiyatın dışında müşteri ek bir ücret ödeyecek mi ? KamuSM'den alınması gereken "Mali Mühür" için ücret ödenmesi gerekmektedir. Fiyat ve detaylar için http://mm.kamusm.gov.tr/fiyatlandirma.jsp adresi ziyaret edilebilir. 32 - Matbu Faturalarda resmi Fatura numarası bulunmaktaydı ve bunu Maliye belirleyip veriyordu. e-Fatura'da bu durum nasıl olacak ? GİB'in belirlemiş olduğu standart bir fatura numara şablonu bulunmaktadır: İlk 3 karakter mükellefin belirleyebileceği sabit karakterler (Harfler), Takip eden 4 karakter sabit ve yıl değeri, Takip eden 9 karakter ise 000000001'den başlamak ve sıralı gitmek suretiyle sıralı artan rakamlardan oluşmaktadır. Portal için ise, GİB'in Portal'inde oluşan ilk numara kullanılarak, bu numaranın artan değerleriyle devam etmek gerekmektedir. 33 - Hem matbu hem de e-Faturaların numaraları LOGO'da nasıl takip edilecek? Manuel müdahale edilmeden otomatik olarak bu numaralar takip edilebilecek mi ? e-Fatura carileri için satış faturalarında "e-Fatura" işareti otomatik olarak işaretlenmektedir. Bu türdeki faturalar kaydedilirken fatura numarası "e-Fatura" numaralama şablonuna göre üretilmektedir. 34 - Gönderilen e-Faturalar, daha sonradan değiştirilebilir mi? Sayısal ya da metinsel değişiklik olabilecek mi ? Alıcının bu faturaları red ya da iade etmesi gerekecektir. Ancak, GİB'in sisteminde aynı e-fatura 2 kez aynı akıştan geçemediği için her iki durumda da değişiklik yerine yeni fatura üretimi gerekecektir. 35- LOGO e-Fatura Modülü (Dosya Transfer Çözümü)'nde gelen e-Faturalardan nasıl haberdar olunacak ? Portal'in düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. 36 - Gönderilen e-Fatura istendiği şekilde dizayn edilebilir mi? (Açıklama eklemek, firma logosu eklemek vb. ) Bu dizayn işini kim nasıl yapacak ? XSLT fatura görüntüleme formatı uygulaması ile kullanıcılar istedikleri formatta e-Fatura oluşturabilirler. LOGO İş ortakları düzenlemeleri yapabilmektedirler. 37 - Gelen faturalardaki stok kodları, hizmet ya da cari kodları her müşteri ya da satıcıya göre değişmektedir. Bu durumda bu eşleştirme için nasıl bir uygulama geliştirilecek ? Logo Connect B2B altyapısında eşleme tabloları üzerinden cari hesap bazlı kod eşlemeleri sağlanmaktadır. e-Fatura için de bu yapı kullanılmaktadır. 38 - Tiger Plus ya da Tiger Enterprise kullanıcısı olan bir firma sahip olduğu her firma adına da tek tek e-Fatura modülü almak zorunda mıdır? Bu durumun bir sınırı var mıdır ? Tiger ailesi ürünü kullanan bir firma sahip olduğu her firma için e-Fatura modülü almak zorunda değildir. Tek ürün alınması yeterli olmakta, ek olarak da firma sayısı artırımı yapılabilmektedir. Ancak e-Fatura Modülü için firma sayısı artırımı GİB'e beyan edilmiş firmalar bazında değerlendiriliyor. Bu nedenle, TE ya da TP ürününü müşterinin kaç firmasında açtırdığı önemli bir değerlendirme kriteri değil. GİB'e beyan edilen firma sayısı bir ise 1 e-Fatura modül satışı yeterli olmaktadır. (Yani değerlendirme kriteri Tüzel Kişilik sayısı üzerindendir.) 39 - Zorunluluk kapsamındaki firmalar için e-Fatura uygulamasına son başvuru tarihi nedir ? GİB tarafından yayımlanan son tebliğlere göre, zorunluluk kapsamına giren firmaların en geç 1 Eylül 2013 tarihine kadar başvurularını yapmaları ve 2013 takvim yılı içerisinde de e-Fatura kullanmaya başlamaları gerekmektedir. 40 - Aylık kesilecek e-fatura sayısı 5000’den az olmasına rağmen e-Fatura gönderme ve alma işlemlerinin manuel olarak yapılması istenmiyorsa, e-Fatura + Server Yazılımı çözümünün tercih edilmesine engel bir durum var ? e-Fatura + Server yazılımı çözümü faturalaşma yoğunluğu az olan firmalarda da isteğe bağlı olarak kullanılabilmektedir. Bu noktada önemli olan, firmanın gerekli sunucu yapısını sağlayabiliyor olmasıdır.
Logo Satış ve Servis Hizmetleri  |  0 216 488 88 88
GÜMRAH Bilgisayar San. Tic. Ltd. Sti - 1999 - 2016
Adres : Üsküdar Cd. Tuna Ap. No: 127/1 Atalar / Kartal / İSTANBUL    |   Telefon : 0 (216) 488 88 88 pbx    |    Faks : 0 (216) 473 20 58    |    E-Posta : logo@gumrah.com.tr
Teklif Al Fiyat Listesi Sürümler Demo Talep Et